Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Ägarintressen i övriga företag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Andra långfristiga värdepappersinnehav . Lån till delägare eller närstående (aktiebolag och ekonomiska föreningar) Andra långfristiga fordringar . Summa finansiella

3863

Andelar i koncern- och intresseföretag: 50: Fordringar på koncern- och intresseföretag: 0: Lån till delägare & närstående: 0: Övriga finansiella anläggningstillgångar: 0: Omsättningstillgångar: 1 200: Summa varulager: 0: Pågående arbeten för annans räkning: 0: Övrigt varulager: 0: Summa kortfristiga fordringar: 0: Kundfordringar: 0

8 565. 8 845. dotterföretag samt intresseföretag. Intresseföretaget Bantorget Hyresbostäder har ingått avtal om förvärv av fastighet i Malmö Fordringar hos koncernföretag.

  1. No title car texas
  2. Excel summary report
  3. Arkitektforetag

16. 37 673. 173 324. Andelar i intresseföretag. 5. 129 718.

• Fordringar hos koncernföretag • Aktier/andelar i intresseföretag (se dock Intresseföretag) • Fordringar hos intresseföretag • Andra långsiktiga värdepappersinnehav • Lån till delägare och andra till företaget närstående • Andra långsiktiga fordringar.

Fordringar hos intresseföretag och. Not 22 Fordringar hos intresseföretag. 2019-08-31. 2018-08-31.

2 175 261. 2 151 085. Finansiella anläggningstillgångar. Fordringar hos koncernföretag. 16. 37 673. 173 324. Andelar i intresseföretag. 5. 129 718. 157 372.

Fordringar hos intresseföretag

Utdelning från dotterbolag och intresseföretag om. 44 miljoner EUR (96 Investeringar i intresseföretag. 3.3.

Fordringar hos intresseföretag

7 754.
Utsatt för internetbedrägeri

6. RR75120. 0. 0. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är Fordringar hos intresseföretag.

Resultat från andelar i intressebolag och joint ventures uppgick till -25,2 (-60,2) miljoner kronor. Fordringar hos joint ventures & intresseföretag. 459 911. Intäkter från andelar i intresseföretag.
Mitel stockholm

Fordringar hos intresseföretag
Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, inklusive kundfordringar. Konto 1573 eller 1673. Fält: Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i; Beskrivning: Fordringar på övriga företag som det finns ett ägarintresse i, inklusive kundfordringar. Konto 1590-1619, 1630-1659 eller 1680-168

Fordringar hos intresseföretag (not 9). Intäkter från andelar i intresseföretag. Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är Andelar i intresseföretag.


Oral b reklamfilm

Finansiella anläggningstillgångar klassificeras som andelar i koncernföretag, fordringar på koncernföretag, andelar i intresseföretag, fordringar på intresseföretag, andelar i och fordringar på andra företag, lån till närstående, uppskjutna skatteskulder och andra långfristiga fordringar.

453 348 398. 203 201 719. Fordringar hos intresseföretag. 6.