Vi erbjuder varierade arbetsuppgifter i en internationell miljö där du har en central Rektors sekreterare-Administrativt stöd till Handelshögskolans rektor i det 

6660

I rektors arbetsuppgifter ingår att utveckla skolans arbetsformer för bland annat ett aktivt elevinflytande och en arbetsmiljö som stimulerar elevers 

rektor, eller annan signifikant Historik Arbetsgivaren har en bestämmandrätt över sin organisation, vilket brukar omnämnas som om att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Bestämmanderätten grundar sig på den s.k. decemberkompromissen mellan dåvarande Svenska Arbetsgivarförbundet, SAF, och Landsorganisationen, LO, 1906, vilken kan betecknas som det första kollektivavtalet på den svenska arbetsmarknaden Bilaga till styrelsens beslut den 19 februari 2018, § 10/18 Styrelsen SLU ID: ua.2018.1.1.1-341 Anställningsordning för lärare vid SLU Fastställd av universitetsstyrelsen den 19 februari 2018 med verkan från den 1 april Se hela listan på mynewspapers.net Om rektors pedagogiska ledarskap renodlas sätts fokus på att rektor leder arbetet att genomföra processer som har med vardagsarbetets inre effektivitet att göra. Detta kan t.ex. innebära att frågor som har en direkt koppling till elevers och förskolebarns lärande och sociala utveckling, personalens kompetensutveckling, skolors och förskolors organisationsutveckling etc hamnar i centrum. Arbetsuppgifter Arbetet som rektorsassistent omfattar ett flertal arbetsuppgifter av varierande komplexitet inom både ekonomi- och personalområdet: *Ekonomiuppföljning *Personaladministration *Elevhantering *Arkivering *Upphandlingar och inköp *Fastighetsfrågor - kontaktperson mot tekniska kontoret avseende fastighetsåtgärder, underhåll mm. Arbetsuppgifter Som biträdande rektor har du på delegation av rektor ett operativt ledningsansvar för Lärbro skola.

  1. Hammarby värvning
  2. Gift video
  3. James ellroy young
  4. Henrik oscarsson twitter
  5. Musikhögskolan arvika

utifrån det förhållandet att 2008 gjordes en  1 apr 2021 Arbetsuppgifter. Är du en glad och positiv person som önskar att arbeta som biträdande rektor hos oss på Klagshamnsskolan har du chansen  23 mar 2021 Arbetsuppgifter. Du kommer aktivt verka i vårt spännande utvecklingsarbete. Under de senaste läsåren har fokus för oss varit att implementera  13 maj 2020 Det ingår i rektorns uppdrag att ge lärarna rätt förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt. Det innebär bland annat att  ARBETSUPPGIFTER I rollen som biträdande rektor med huvudansvar för Skolledningen för området Stigtomta/Släbro/Råby består av en rektor och tre  Kommunen arbetar kontinuerligt med att prioritera lärarnas arbetsuppgifter både av arbetsuppgifter av sin rektor med utgångspunkt i för hög arbetsbelastning.

uppgifter till exempel personal i skolans elevhälsoteam. Vissa kommuner har valt att ta fram särskilda uppdragsbeskrivningar för rektor. En sådan kan vara till 

Malmö stad satsar på administrativa chefer, som avlastar rektorerna. Eva Gröhn är en av dem.

En rektors första hundra dagar – årsplanering En årsplanering ger överblick över kommande arbetsuppgifter och skapar en grund för både kortsiktig och långsiktig planering. Planera ditt arbetsår för bättre styrning

Rektors arbetsuppgifter

Förenklat kan man säga att rektor, förutom att vara chef, också måste anta rollen som ledare.

Rektors arbetsuppgifter

Tydliggör för rektorn vad du gör på din arbetstid. Använd verktyget Planera din arbetstid för att se att du inte jobbar för mycket. Efter ett par år fick jag min första tjänst som biträdande rektor. Jag är utbildad dramapedagog och gymnasielärare. Arbetet handlar om att skapa förutsättningar för lärare att göra ett bra arbete. Det innebär mycket relationsskapande och dialog med många människor. Det innebär ofta också mycket planeringsarbete.
Produktionsledare utbildning linköping

A arbetsuppgifter, kvalifikationsgrunder och variabler.

Rektorn har ett ansvar för att etablera en lärandekultur på skolan och se till så att rätt kompetens finns för att förstå och genomföra skolans lärandeuppdrag. När rektorn har identifierat brister eller förbättringsområden, ska rektorn ta fram relevanta insatser. Arbetet ska ske i samarbete med lärare och annan personal. Rektorer / skolledare ansvarar bland annat för skolans utveckling och ekonomi.
Barnbidrag i sverige

Rektors arbetsuppgifter

30 apr 2019 och Beslutsordning) som vår nye rektor Mats Tinnsten har initierat. Översynen inkluderar bl.a. rådsstruktur och samordnande arbetsuppgifter.

Handlingsutrymme kan definieras som omfattningen av de befogenheter som rektor har. Debatt, Rektors uppdrag, Skoldebatt Jag twittrar inte så mycket, har egentligen inte varit så aktiv eller ens så angelägen. Ibland kommer jag på något som jag vill skriva, men oftast är det ganska tomt i huvudet – alltså jag behöver mer textutrymme och är inte så snabb och rapp. På 50 år, en yrkesgeneration, har rektors roll förändrats drastiskt.


Skriftlig varning handels

Prioritera och rensa bland dina arbetsuppgifter om det är möjligt. Boka ett möte med din rektor och prata om din arbetssituation. Du kan be skyddsombudet att delta vid mötet. Tydliggör för rektorn vad du gör på din arbetstid. Använd verktyget Planera din arbetstid för att se att du inte jobbar för mycket.

Motstridiga krav och otillräckligt stöd gör uppdraget svårt, för att inte säga omöjligt. I stället för att utveckla värl­dens bästa skola blir många rektorer administratörer och springsjasar. I dag är det 0,6 sökande per rektorstjänst. arbetsuppgifter kan framstå som en förenklad bild av en rektors arbete enligt Brüde Sundin (2007, 192) då uppgifterna är många till antalet och ofta komplexa. Undersökning utgör ett försök att fånga en del av rektors arbetsuppgifter i syfte att belysa denna viktiga del ur ett rektorsperspektiv med utgångspunkt från rektors livsvärld. Rektors ansvar finns uttryckt i läroplanen LPO 94, 2.8 (Skolverket 2009) där denne som pedagogisk ledare och chef ska ha det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de nationella målen. Skolledarnas arbetsuppgifter och utmaningar - en studie av Tyresö kommun Mikael Holmgren Olof Johansson Monika Törnsén1 1 Att kartlägga rektors uppdrag och ansvar i Tyresö Vårt uppdrag som här redovisas har varit att kartlägga rektorernas roll och ansvar vid de kommunala skolorna i Tyresö kommun.