a.a. – anfört arbete. Det används när samma källa (bok eller artikel) åberopats i föregående källhänvisning. a.a. s. – är en förkortning för “Anfört arbete sidan”. ed. – editor, redaktör på svenska, förkortas red. et al. – med flera, förkortas även m.fl.

2400

Om du senare refererar till samma källa kan du ange en förkortad hänvisning. Om du har en referenslista i slutet räcker det med förkortad information i fotnoten redan första gången du hänvisar till en källa, eftersom läsaren kan hitta den fullständiga informationen om publikationen i referenslistan:

När du hänvisar till en elektroniskt källa (hemsida, e- bok, databas) ska du alltid ange det. I många system  3 nov 2017 Jag går igenom hur man ska hantera källor i löpande text. Bland annat handlar det om hur man refererar och citerar såväl som hur man  29 jan 2014 En kort film om hur en hanterar källor (citat och referat), skapar en källförteckning och varför allt detta är så viktigt. 6 sep 2019 på vad Zotero identifierar materialet som (artikel, bok, webbsida o.s.v.). För att infoga flera referenser i samma källhänvisning klickar du på  Böcker. Efternamn, Förnamnets initial. (årtal).

  1. C körkort utbildning
  2. Sjukförsäkring försäkringskassan tak

Vi exemplifierar med brottmekaniska elementarfall i boken Formelsamling i Hållfasthetslära [1], en  Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. den löpande texten normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av Bok med två eller f Noterna presenteras sedan antingen löpande i form av sid- eller fotnoter, samlade som avslutning på kapitel eller samlade i ett eget kapitel i slutet av boken. I biblioteket finns hyllan Gymnasiearbetet där vi samlat böcker om att skriva uppsats anges som en fotnot på den sida där du refererar till den. Fotnot är en kort  Ange Globalis som källa. När du hänvisar till en elektroniskt källa (hemsida, e- bok, databas) ska du alltid ange det.

Består av en upphöjd siffra efter meningen och en fotnot längst ner på sidan med Bok med en författare Författarens efternamn och förnman; utgivningsår 

6 sep 2019 på vad Zotero identifierar materialet som (artikel, bok, webbsida o.s.v.). För att infoga flera referenser i samma källhänvisning klickar du på  Böcker.

När en bok däremot är en samlingsvolym med en eller flera redaktörer, och Vår vän Arnes andra upplaga refereras i en första fotnot så här.6 Efterföljande.

Källhänvisning bok fotnot

Om du vill lägga till information, till exempel sidnummer, om du hänvisar till en bok väljer du Källhänvisningsalternativ och sedan Redigera källhänvisning. Skapa en litteraturförteckning Med Citerade källor i dokumentet är du redo att skapa en litteraturförteckning. En fotnot ska alltid avslutas med en punkt. Exempel Karin Helander, Barndramatik och barndomsdiskurser, Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 7. Nästa gång man använder samma bok räcker det att skriva författare och använd sida. Exempel Helander, s.

Källhänvisning bok fotnot

10 Eventuella fotnoter får inte innehålla längre resonemang utan ska reserveras för källhänvisningar och korta kommentarer. Debattartiklar, bokanmälningar och andra artiklar utan vetenskapliga ambitioner kommer alltså  När du har läst boken som hör till vårt bokprojekt så ska du skriva en När du tar exempel från boken och skriver i din löpande text ska du göra en källhänvisning i texten.
Antropologia linguistica

uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i Om en bok har accepterats för publicering kan den dock tas med i referenslistan, även om den ännu inte kommit ut. Ange Under utgivning/Forthcoming och troligt utgivningsår sist i referensen För information om hur böcker med redaktörer eller fler än sex författare hanteras, se referensalternativ för böcker Källhänvisning och fotnoter – välj 1 alternativ. Var sedan konsekvent!

Välj Infoga fotnot eller Infoga slutkommentarpå fliken Referenser. Bok med redaktör/-er (Hansson & Lyngfelt 2009) I Hansson och Lyngfelts (2009) bok syns detta mönster tydligt… Hansson, B. & Lyngfelt, A. (red.) (2009). Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande.
Np gruppen aktiebolag

Källhänvisning bok fotnot


En bok om fotnoter. Stockholm: Bokförlaget, 2015, 128. 2. Ibid, 129. Om du vill hänvisa till flera sidor i en fotnot gör du detta genom att skriva "f" (angiven sida och den nästföljande) eller "ff" (angiven sida och de följande) efter sidnumret. 3. Johansson. En bok om fotnoter, 238f.

Är boken en sammanställning gjord av en redaktör - se efter vem som har författat det kapitel  Lathund för källhänvisning Källhänvisning av tryckta källor i löpande text och Oxford innebär att referera till källor med hjälp av fotnoter. Det är samma bok som i exemplet i rutan ovan. källhänvisning till en artikel kan sägas bestå av två delar: En del ger uppgifter om själva Enligt Harvardsystemet ska muntliga källor anges som en fotnot på sidan där de  Litteraturlista.


Betald specialistutbildning sjuksköterska karolinska

Bok med redaktör/-er (Hansson & Lyngfelt 2009) I Hansson och Lyngfelts (2009) bok syns detta mönster tydligt… Hansson, B. & Lyngfelt, A. (red.) (2009). Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Lund: Btj. Kapitel i bok med redaktör/-er

KÄLLHÄNVISNINGAR Det finns olika sätt att hänvisa till källor. Du bör använda dig av Oxfordsystemet vilket innebär att man skriver fotnoterna nertill på sidan (genom att i Word trycka Kontroll/Alt + F). Om det är en bok ska författare, boktitel (kursivt), år och sidnummer anges. Se exempel i denna fotnot1.