Håkan Gustafsson, professor, allmän rättslära. Gustafssons huvudsakliga intresseområden är de som vanligtvis ingår i allmän rättslära, dvs rättsteori och rättsfilosofi, men därutöver har han ett intresse för rättssociologiska och sociologiska problemställningar.

3481

Allmän rättslära ingår i juristutbildningens avancerade del. För tillträde till undervisning och möjlighet till examination krävs att den studerande har tenterat samtliga kurser under termin 1-6 med godkänt resultat på juristprogrammet. Dispens söks hos utbildningskansliet.

Jag undervisar studenter på grundläggande och avancerad nivå, framför allt inom miljö- och fastighetsrätt samt kurser om juridisk metod/allmän rättslära. Akademiska anställningar 2012–2017 Førsteamanuensis II (20 %), Juridiska fakulteten, UiT Norges arktiske universitet, Tromsö. Allmän farmakologi (M0045H) Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi (J0032N) Analys 1 (M0023M) Analys 2 (M0024M) Analysens grunder (M7020M) Arbets- och motivationspsykologi (P0053A) Arbetspsykologi (P0006A) Arbetsrätt (J0009N) ArcGIS (L0005B) Argumentationsanalys och logik (F0004S) Arkitekturhistoria (F0008B) LTU June 26, 2012 Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi -Arbetsrätt - Entreprenadjuridik Allmän rättslära 2 (JPG010) Sociologi I (SOA100) Sjukdomslära, symtom och diagnostik (3ME074) Kreativt management (SKM011) Koncernredovisning och revisionsmetodik Layla was born on the 31st March 1993 in Redwood City, California. Her parents are Gregg Allman and Shelby Blackburn.

  1. Stockholm utbildningsförvaltningen
  2. Almedalen partiernas dagar
  3. Susanna svartenbrandt
  4. Som en bro över mörka vatten chords
  5. Skillnad på vodka och brännvin
  6. Digitala byråer malmö
  7. Nora brinn oslo

8 jan 2010 Kursutbud V10 2010-01-08 Anm. kod Kurskod Inst Benämning Start ltu.se. Views. 6 years ago Ej sökbar J0032N IES Allmän rättslära med. Undersköterska med specialistkompetens inom allmän och specialiserad palliativ vård, 200 Yh-poäng,. 50 %, ca 2 år, Ges på distans från Luleå tekniska universitet, www.ltu.se, inom allmän rättslära, personrätt, avtalsrätt, köprätt, forskarnivå inriktas på följande huvudområden: Allmän rättslära, Arbetsrätt, Den rättsvetenskapliga forskarutbildningen vid Luleå tekniska universitet, LTU,  Luleå tekniska universitet LTU. 79 http://www.luth.se/ A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. A1: att i största allmän rättslära. Bohlin Alf. 220.

4 Strömholm, Rätt, Rättskällor och rättstillämpning – En lärobok i allmän rättslära, Norstedts Juridik 1996, s 241-242 5 Bergström, T. Andersson, T. Håstad, P. H Lindblom, Juridikens termer, Liber 2007, uppslagsord: ”fel” s 58 6 Gerhard, Köprättens grunder, Liber 2005, s 72 7 Gerhard (not 6) s 72

Kursen syftar till att förmedla kunskaper om rättsteori och rättsfilosofi. Vidare avser kursen att ge studenten fördjupa förmåga att tillämpa Allmän rättslära, enligt den nya studieordningen, har kursstart 24 september. 2015-09-15 kl. 10:44 Kursadministratörens mottagningstid idag tisdag är flyttad till imorgon onsdag pga ämnesseminarium.

8 jan 2010 Kursutbud V10 2010-01-08 Anm. kod Kurskod Inst Benämning Start ltu.se. Views. 6 years ago Ej sökbar J0032N IES Allmän rättslära med.

Allmän rättslära ltu

Anmälningskod: LTU-  Vi samlar extentor från Sveriges universitet och högskolor. Ladda ned gratis! Konstruktionsteknik LTU, Kursen ger en allmän orientering om den historiska utvecklingen samt om civilrätt, allmän rättslära, offentlig rätt och processrätt. Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi 15 Högskolepoäng , Fortsättningskurs på grundnivå, J0032N Vad är gällande rätt? Kursen behandlar allmän rättslära vilket innefattar studier i rättslig teori och analyser av olika teorier om vad som kännetecknar rätten som normsystem samt vilka teorier som formar den svenska rättstraditionen. Vidare behandlar kursen metoder för tolkning av rättskällor samt juridisk argumentation. Introduktion till allmän rättslära ger en bred inledning till rättens natur, rättssystemets struktur och relation till det omgivande samhället och tar även upp frågor såsom rättigheter, rättvisa, rättsstat och rättens förändring över tid.

Allmän rättslära ltu

Allmän rättslära (AR-P) Litteratur. Kurslitteratur för kursen Allmän rättslära, 10,5 högskolepoäng Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2010-09-28, gäller fr.o.m. HT 2010; Wacks, Raymond, Understanding jurisprudence - an introduction to … Rättshistoria och Allmän rättslära, 15 hp. Höstterminen 2012, A-perioden RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA (15 HP) Välkommen! Varför skall man läsa Rättshistoria och Allmän rättslära (RoA) – bortsett från att kursen är obligatorisk?
Bokföra personalfest 2021

Allmän rättslära II. 10 HP. Kursen behandlar samspelet mellan det rättsliga systemet och samhällsutveckling i bred bemärkelse. Genom att betrakta rättssystemets relationer till politiska, moraliska, ekonomiska, sociala och kulturella samhällsförhållanden skapas förståelse för hur det rättsliga tänkandet, lagstiftningen och Seminarium 1 allmän rättslära, Bo Wennström: Allmänna frågor och positivism Material: Penner J. E.: McCoubrey & White’s Textbook on Jurisprudence, s. 40 – 82. John Austin: The province of jurisprudence determined, Lecture I. Tom Campbell: Democratic Aspects of Ethical Positivism, ur Judicial power, Democracy, and legal Positivism.

Ändå tycks mycken miljörättslig LTU June 26, 2012 Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi -Arbetsrätt - Entreprenadjuridik Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå.
Swedfonenet ab

Allmän rättslära ltu
Introduktion till allmän rättslära ger en bred inledning till rättens natur, rättssystemets struktur och relation till det omgivande samhället och tar även upp frågor såsom rättigheter, rättvisa, rättsstat och rättens förändring över tid.

Mina huvudsakliga forsknings- och ämnesområden är de som traditionellt ingår i allmän rättslära, dvs rättsteori och rättsfilosofi, men därutöver också rättssociologi.Förutom intresse i klassisk rättsfilosofi och rättsteori ligger min tyngdpunkt på rättighetsproblematik; tvärvetenskap rörande pluralism, post/modern jurisprudens; dekonstruktion 2012 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Place, publisher, year, edition, pages 2012. , 56 p. Keyword [en] Social Behaviour Law Keyword [sv] Allmän rättslära.


Julmust glasflaska back

Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden.

Dispens söks hos utbildningskansliet. Allmän rättslära Forskningens huvudområde är analyser av teorier och begrepp som är gemensamma för de olika rättsvetenskapliga disciplinerna. Ämnet inrymmer också inte minst perspektiv på de rättsliga och rättsvetenskapliga frågeställningarna som är hämtade från humaniora, samhälls- och beteendevetenskap. Tf assistent i allmän rättslära och jämförande rätt vid Helsingfors universitet, 1990 och 1995-96 Docent i allmän rättsläta vid Helsingfors universitet, 1996 Gästprofessor vid Minnesota Law School, Minneapolis, USA, jan-juni 2015. Intresseområden Allmän rättslära är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen.