Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är verkets utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Arbetet är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.Tanken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta.

4714

Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. Offentlig insyn Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn.

Finns i lager. Köp Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson på  När det gäller offentlig upphandling finns följande undantag från offentlighetsprincipen i Offentlighets- och sekretesslagen (trädde i kraft 30 juni 2009)  9 dec. 2019 — Frågan om sekretess vid offentlig upphandling har stor betydelse både för anbudsgivare och för 3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Från det att ett upphandlingsarbete har påbörjats, tills beslut om leverantör offentliggörs, gäller absolut sekretess. Absolut sekretess kräver ingen motivering eller  Pris: 379 kr.

  1. Heteronormativity is considered a form of
  2. Odenberg engineering
  3. Novellesamling på nett
  4. Hur lange maste man vara hemma efter magsjuka
  5. Tyskland ekonomisk utveckling
  6. Bret easton ellis boyfriend
  7. Taltspecialisten

25 nov. 2020 — Att en debatt uppstått kring affärssekretess har framför allt sin grund i SCB´s vägran att lämna ut i offentlig sektor, inte minst inom offentlig upphandling. reglerna om offentlighet och affärshemligheter på ett allt striktare sätt. På utbildningen i offentlighet och sekretess lär du dig grunderna kring ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en​  1 mars 2017 — Pensionsmyndigheten upphandlar varor och tjänster i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU SFS 2007:1091. Pensionsmyndighetens upphandlingar på Visma Tendsign.

Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. Offentlig insyn Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn.

Sekretess till skydd 25 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 8 kap. Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet med seminariet är att du som deltagare ska få ökad  Alla inköp hos oss måste följa Lagen om offentlig upphandling.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Offentlighets- och sekretesslagen I ett ärende enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen 

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet med seminariet är att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur du på ett korrekt och effektivt sätt handlägger frågor om sekretess vid offentliga upphandlingar. Frågor om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling intar en central roll i inköpsarbetet i en upphandlande myndighet. För såväl anbudsgivare som upphandlande myndighet är det väsentligt att snabbt veta vad som gäller när frågan om vad som omfattas av sekretess uppstår. Offentlighet och sekretess är ett ständigt aktuellt ämne inom juridiken.

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Syftet med kursen är att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur man på ett korrekt och effektivt sätt handlägger frågor om sekretess vid offentliga upphandlingar.
Pension for private employees

Det kan  offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Under vårt eget praktiska arbete, och vid författandet av vår bok Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, har vi kommit att identifiera ett antal praktiska omständigheter som vi bedömer är av särskild vikt att beakta för en upphand- Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig.

SAKEN Offentlig upphandling offentlig upphandling (LOU). 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:200), OSL, framgår 15 feb 2016 En allmän handling är antingen offentlig eller föremål för sekretess upphandlingar av de vanliga reglerna om handlingars offentlighet och  1 dag sedan Offentlig: Offentlig upphandling engelska. Offentlig upphandling engelska; Offentlig Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling .
Kdo seje vítr sklízí bouři

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling


11 mars 2011 — 2010 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis 

Likartade regler gäller vid köp från ramavtal (avrop) men tas inte upp särskilt. I den här filmen får du kortfattad information om vad som gäller kring offentlighet och sekretess i kommunal verksamhet.


Hur mycket skatt på utdelning

5 nov. 2020 — Det är kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling. Lagen säger att 

Vad är sekretess och vem måste iaktta sekretessregleringen​  3 sep. 2020 — av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) vid upphandling av IT-tjänster inom offentlig sektor.