Anställningsprofil för biträdande lektorat i Materialmekanik (Material mechanics) Ämnesområde Materialmekanik Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar teoretisk, numerisk och experimentell analys av konstitutiva egenskaper på olika längdskalor hos solida material, med avseende på deformations-, skade- och haveriprocesser. Behörighet

1293

23 feb 2021 Det finns idag två former av tidsbegränsade anställningar för meritering vid Lunds universitet, postdoktor och biträdande universitetslektor.

Det är också bra att det nya biträdande lektoratet med 6 år för meritering ansluter till ett internationellt igenkännbart ’tenure track’-system. På Södertörns högskola har biträdande lektorat använts mycket sparsamt hittills, och det blir en fråga för oss nu att se hur vi vill se på det och vad som passar här. Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

  1. Servicecenter örebro
  2. Millennium tour stockholm
  3. Svea byggteknik ab
  4. Etta tvåa trea fyra femma sexa

Kriterierna för befordran ska vara fastställda före anställning som biträdande lektor. 3.5 Jäv Som biträdande lektor vid IDT kommer du att vara en del av forskningen, undervisningen och samarbetet med våra industriella partners. Din forskning kommer att fokusera på ett eller flera av områdena inom cybersäkerhet, modelldriven utveckling, modellkontroll, aktörsmodell, attackdetektering, säkerhetsverifiering, datadriven detektering En biträdande lektor vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades. Bedömningsgrunder För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning: I avsaknad av kollektivavtal om tidsbegränsad meriteringsanställning har konsistoriet fattat beslut om föreskrifter för befordran av biträdande lektor till universitetslektor. Syftet med föreskriften är att ge möjlighet till befordran för de biträdande lektorer som idag är anställda vid universitetet. Skriv ut.

23 okt 2020 Biträdande lektor i trä och maskininlärning, Växjö, 2021-04-18 2021-04-18. Biträdande universitetslektor i miljövetenskap med fokus på 

29 apr 2016 2 Vår tenure track startar med ett biträdande lektorat (det kan påbörjas För en tillsvidareanställning som lektor krävs att ett utannonserat  21 apr 2017 Utlysningen avsåg ett biträdande lektorat i religionshistoria, men istället har således Uppsala universitet anställt en språkvetare. BB har ringa  2 mar 2019 Bl a diskuteras postdoktor-anställningen, biträdande lektorat, postdoktor, biträdande lektor, lektor och professor utgör sålunda successiva  20 mar 2019 Statistiken gäller för doktorand med doktorandanställning, adjunkt, postdok, forskare, forskarassistent, biträdande lektor, lektor och professor.

universitetslektor, biträdande lektor, postdoktor, adjungerad professor, adjungerad lärare, senior professor, gästprofessor, gästforskare och universitetsadjunkt.

Biträdande lektorat

Försvarshögskolan rekryterar biträdande lektor i folkrätt Folkrätt är ett av fem ämnen vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) vid Försvarshögskolan. Institutionen består av fyra avdelningar och fyra center. Tjänsten är inrättad vid Centrum för folkrätt och operativ juridik.

Biträdande lektorat

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.
Private company goodwill amortization

En anställning som universitetslektor får tidsbegränsas i enlighet med lagen (1982:80) om anställ-ningsskydd.

Spara. Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap, Högskole- & universitetslektor. För varje grupp kommer en biträdande lektor och en doktorand att finansieras av forskningsprogrammet WASP-HS, medan ytterligare en  Utredningen föreslår därför att en tidsbegränsad anställning som biträdande lektor om lägst fyra till högst sex år införs. En biträdande lektor ska efter ansökan  endast avseende högsta examen.
Sommarjobb marstrand 2021

Biträdande lektorat

Biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning som introducerades under 2018 istället för den tidigare titeln forskarassistent. Syftet med anställningen är att ge unga forskare möjlighet under anställningsperioden att meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt för att sedan bli prövad för en befordran till lektor.

1.5 Lika villkor GIH strävar efter en arbetsplats fri från diskriminering med lika möjligheter för alla. I BITRÄDANDE LEKTOR/FORSKARASSISTENT Under hela den nedanstående processen handläggs ärendet av fakultetskanslierna som ansvarar för att ärendet utan tidsspillan förs till rätt befattningshavare.


Bilder på ritade bilar

associate senior lecturer. Synonym: assistant professor /US/. Anmärkning. En anställning som biträdande lektor är att betrakta som en 

4 a § Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har Lektor (från latinets lector, "föreläsare") är en titel för lärare och liknande som internationellt används i starkt varierande betydelse.. I det antika Rom syftade det på en slav som läste högt för sin herre. Anställningstiden för ett biträdande lektorat kan variera från fyra till sex år. Kortformen lektor kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en lektor verksam vid ett universitet eller en högskola.