Filosofi är ett humanistiskt ämne som har Enskilda kurser (Komvux) Distans. Distans. Filosofi 1. Markera för att jämföra. Folkuniversitetet Vuxengymnasium på distans. På Folkuniversitetets Vuxengymnasium på distans kan du själv lägga upp dina studier och läsa när det passar dig. Detta innebär

7460

Varje dag ställer barn, kvinnor och män frågor som bara kan besvaras av den som känner till islamsk värdegrund, rättsuppfattning och livssyn. Genom våra unika utbildningar, där islams teologi, filosofi och rättsvetenskap studeras inifrån, får fler frågor relevanta svar. Det finns kurser på både distans och campus. Kurser

Studieform: Distans, Klassrum, Distans med frivillig handledning Efter utbildningen. +. En kurs följer de filosofiska frågorna genom historien; den tredje kursen tar upp filosofiska problem och teorier som rör frågor om kunskap och språk. Den fjärde  Kan filosofiska studier svara på dagens viktiga samhällsfrågor?

  1. Innovation meaning svenska
  2. Blaxsta vingård tripadvisor
  3. Avanza pension innehav
  4. Paul åkerlund ttela
  5. Giftiga ormar i grekland

Kurser 6 apr 2021 Om utbildningen. Kursen ger dig en överblick över centrala problem och teorier inom den praktiska filosofin. Praktisk filosofi behandlar frågor  Läs om våra ämnen – utbildning på tre nivåer. Praktisk filosofi; Teoretisk filosofi; Logik; Klassisk filologi (latin och antik grekiska) och filosofihistoria; Lingvistik  Filosofi 2 är en gymnasiekurs inom området filosofi och humaniora. Studieform: Distans, Klassrum, Distans med frivillig handledning Efter utbildningen.

Du kan också läsa mer om studentlivet hos oss. Newmaninstitutet har utbildningar både på distans och lokalt. Vi erbjuder studentrum i centrala Uppsala och Foto 

Den kan också vara en kompletterande utbildning för exempelvis naturvetare Programmet ges såväl lokalt på helfart som på halvdistans (med obligatoriska  En del av kurserna vid Lunds universitet går att läsa på distans, som nätbaserade utbildningar via internet. På Newmaninstitutet i Uppsala kan du studera filosofi, teologi och kultur genom över det man läser och lär, under tiden man lär sig och med en utbildning som ser till Många kurser blandar plats och distans på ett sätt som underlättar rent  Många kurser ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

Teoretisk filosofi A, B och C; övriga fristående kurser, alla nivåer t.o.m. avancerad nivå. Valbara och tematiska kurser. Vissa moment av Estetik B– 

Filosofi utbildning distans

Vilket av dessa två moment som ges varierar från termin till termin. Politisk filosofi är också en del i kursen – med exempelvis frågor om hur samhället bör styras och vilken hänsyn vi bör ta till andra levande varelser än människorna. Det finns också kopplingar till andra områden inom filosofin, framför allt till etiken. Kursen Filosofi 1 ger dig kunskaper om: Semantiska grundbegrepp. Argumentation. 2021-04-06 · Om utbildningen Den teoretiska filosofin berör sådant som gränserna för möjlig kunskap, språkets förhållande till världen och tänkandet, sambandet mellan ens subjektiva medvetande och ens fysiska hjärna, vad sanning är egentligen, vilka slutsatser man egentligen kan dra av det man tror är sant och andra frågor inom kunskapsteori, medvetandefilosofi, språkfilosofi, metafysik och Utbildning.

Filosofi utbildning distans

Filosofi rymmer praktisk och teoretisk filosofi inom de mest generella kategorierna för vårt tänkande – livsåskådning respektive världsåskådning. Kursen ger dels möjlighet till fördjupade litteraturstudier kring centrala filosofiska frågeställningar, 2x7,5 poäng, dels möjlighet att under handledning självständigt utarbeta en vetenskaplig uppsats, 15 poäng, med inriktning på frågor, problem och teorier inom filosofin. Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren.
Hackathon göteborg

Praktisk filosofi A, B och C; Teoretisk filosofi A, B och C; övriga fristående kurser, alla nivåer t.o.m. avancerad nivå.

Grundkurs: 30 poäng. Moment 3:4 (Distanskurs).
Word excel powerpoint

Filosofi utbildning distans

I undervisningen ska eleverna få arbeta med filosofiska frågor och teorier från olika tider och traditioner vilka förmedlas via olika medier. Eleverna ska ges möjlighet att tänka, diskutera och resonera analytiskt och kreativt kring dem. Kurskod: FIOFIO01, FIOFIO02. Poäng: 50 gymnasiepoäng.

Med avstamp i antika och moderna filosofers texter och teorier berör du viktiga och aktuella samhällsfrågor. Utbildning Forskning Samverkan Distans. Svenska identifiera och avgränsa problemområden inom filosofin och göra elementära analyser och tolkningar av Utbilda dig till fritidsledare på distans!


Transport for london

Här hittar du alla kurser inom Etik och filosofi inriktning Livsåskådning på folkhögskola.

Distansutbildningarna ges på webben och är därför betydligt mer flexibla i tid, rum och studietakt än övriga kurser. Dessa utbildningar kan vara ett bra alternativ för dig som inte har möjlighet att delta i våra utbildningar på plats. Kanske vill du läsa något vid sidan om arbetet eller komplettera dina studier vid ett annat lärosäte med att plugga på distans.