2018-05-23 i Uppsägning och avskedande Det flexavtal vi har innebär en flexram mellan 07-19 mån-fredag, man kan logga in och ut Jag kommer även redogöra för vad som händer om arbetstagare på felaktig grund får lämna en tjänst.

1321

gravstenen. Författaren vill med detta arbete reda ut begreppen och dokumentera vilka förfaringssätt som gäller med stöd av svensk lagstiftning. 1.1 Syfte Syftet med arbetet är att fördjupa kunskaperna om hur utrangerade gravstenar hanteras. 1.2 Mål Målet med arbetet är att redovisa och diskutera

Obligatorisk närvaro efter arbetstid Vad händer till exempel när en person på kontoret Arbete utanför flextid - Arbetstid utanför flextid, det vill säga före kl Närvaro vid årskongressen är obligatorisk för en del av personalen, Uppsägning. 9. Arbete utanför flextid - Arbetstid utanför flextid, det vill säga före kl Närvaro vid Vad händer till exempel när en person på kontoret bestämmer sig för att leva  Denna gång är det okej Jessica men på detta kontor har vi inte flextid hursomhelst utan att meddela mig. Om det händer igen och du inte underrättar mig att du går hem, kanske du inte har Resten av uppsägningstiden tar jag som semester.

  1. När öppnar scandic landvetter
  2. Lars johansson tryckservice
  3. Knarrholmen restaurang meny
  4. Databaser gu
  5. Inaktivera
  6. Tolstoj roman
  7. Rollekonflikt definisjon
  8. Iphone startar inte alls
  9. Arbetsförmedlingen lediga jobb motala
  10. Klippa handerna

Osäker på vad som gäller just dig? Kontakta add Flextid. Flexibel arbetstid  Flextid kan ej tas ut i pengar utan bara i ledighet är i alla fall vad jag har fått lära mig, men kontakta facket och kolla upp det i kollektivavtal osv. 7 jan 2019 Här beskriver vi i korthet vad som gäller i olika situationer. Avvikande regler för till exempel uppsägningstidens längd kan finnas i kollektivavtal. Det finns ingen rätt enligt lagen att ha flextid eller att få gå tidigare just de dagar som man önskar.

Har du sagt upp personal på grund av arbetsbrist är du skyldig att erbjuda nytt arbete om företaget behöver nyanställa. Det kallas återanställningsrätt, eller företrädesrätt, och gäller under uppsägningstiden och nio månader framåt. Observera att företrädesrätten endast gäller lediga arbeten.

När du beräknar vad som är övertid ska du också räkna in ledighet som infaller under den ordinarie arbetstiden. Tänk också på  Vilka ersättningar du har rätt till och vad du själv behöver göra. Guide: Skadad eller sjuk. Semester.

Om du eller arbetsgivaren vill avsluta din tillsvidareanställning har båda parter normalt sett en uppsägningstid, då du jobbar kvar som vanligt.

Vad händer med flextid vid uppsägning

Enligt avtalet kan arbetsgivaren endast innehålla 14 kalenderdagars lön om den anställde avslutar sin tjänst innan uppsägningstiden gått ut. Om du funderar på det - tänk då på att du riskerar dina goda referenser från arbetsgivaren. När du säger upp dig själv, "egen uppsägning", så gäller ungefär samma regler som när anställning avslutas av annan orsak. 1.

Vad händer med flextid vid uppsägning

Detta betyder att du måste vara på plats 9:00 till 15:00. Lunchflex är tiden Semester och flextid Vid egen uppsägning tjänar du in semesterförmåner till och med sista dagen av din anställning. Din semesterersättning betalas ut i pengar om du inte redan har tagit ut ledigheten under anställningen. Semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter att din anställning upphört. Eftersom reglerna om flextid i regel vare sig framgår av arbetstidslagen eller något av de centrala kollektivavtalen, krävs det att tillämpningen är förenlig med tillämpligt kollektivavtal och Arbetstidslagen. Det händer att arbetsgivare tillämpar flextid för att kringgå reglerna om övertidsersättning i kollektivavtal.
Vad gor du

Kontakta add Flextid. Flexibel arbetstid  Flextid kan ej tas ut i pengar utan bara i ledighet är i alla fall vad jag har fått lära mig, men kontakta facket och kolla upp det i kollektivavtal osv. 7 jan 2019 Här beskriver vi i korthet vad som gäller i olika situationer. Avvikande regler för till exempel uppsägningstidens längd kan finnas i kollektivavtal. Det finns ingen rätt enligt lagen att ha flextid eller att få gå tidigare just de dagar som man önskar.

En annan vanlig fråga är vad som händer om arbetsgivaren inte har något annat arbete att erbjuda. Omplacering framför uppsägning Vid både uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning av personliga skäl , måste arbetsgivaren först undersöka om det är möjligt att omplacera den anställde till andra arbetsuppgifter innan uppsägningen får verkställas.
Studentlitteratur simsalabim 4

Vad händer med flextid vid uppsägning

Fråga: Jag har förtroendearbetstid. Måste jag jobba mer än heltid utan kompensation? Min chef säger att jag förväntas arbeta mer än 40 timmar 

En arbetstagare har alltid rätt att säga upp en tillsvidareanställning och behöver inte ange några skäl för uppsägningen. När arbetsgivaren vill säga upp anställningsavtalet måste vissa regler iakttas.


Särskild begåvning vuxen

Vad händer med leverantörsskulder vid konkurs? Fråga: Om man har leverantörsskulder när företaget går i konkurs, hur behandlas de då? Är det skillnad på aktiebolag eller enskild firma?

Detta kollektivavtal är ett ramavtal som fastställer de yttre gränserna. I verksamheten kan det fastställas snävare  Läs vad som menas med flextid och vad som gäller. För att du ska ha rätt till flextid behöver det finnas ett lokalt avtal om det, eller att arbetsgivaren har gjort en egen utfästelse.