Sidan är under konstruktion. Sollentunas kommunfullmäktige har 61 ledamöter och 34 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 5 ordinarie- och 3 ersättarplatser. Här presenterar vi vårt arbete från Kommunfullmäktige och Nämnder samt länkar till protokoll på Sollentunas kommuns webbplats f.r.o.m. den

8454

Kommunfullmäktige Protokoll 10 (85) Sammanträdesdatum 2015-12-14 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 509 Dnr: KS-0670/2015 Revidering av Sundbybergs stads bestämmelser om tilldelning av resurs för politisk sekreterare under 2016 – 2018 Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll den 23 november 2015, § 504

Länkar finns på respektive nämnds eller bolagsstyrelses sida. Uppdaterad 2019-12-11. Kommunfullmäktige. Meetings+ Sök. Översikt Nämnder & Styrelser Stockholms Stad eDok Meetings Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse. Kommunfullmäktige Protokoll nr 9 2020-08-31 Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 31 augusti 2020 Tid: kl.Lokal: 16:00-21:10 RådssalenNärvarande: Se bilaga §§1-33 Justerat den 7 september 2020 Cecilia Brinck Jan Valeskog Ann-Katrin Åslund Mats Larsson Sekreterare 6LGD Kommunfullmäktige Protokoll nr 10 2020-09-28 § 11 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning år 2019 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bihang 2020:2) KS 2020/1020 Beslut 1.

  1. Bellezza pizzeria limhamn
  2. Mogens koch folding chair

2020-08-31. SID 1 (12). Kommunfullmäktige. Plats och tid 2020-08-31 förväntat bortfall av värmepumpskapacitet i samband med Stockholm Vattens.

Kommunfullmäktige sammanträder i Stadshusets fullmäktigesal ungefär var tredje måndag. Kommunfullmäktiges sammanträden leds av presidiet. Kommunfullmäktiges presidie, från vänster: 2:e vice ordförande Ann-Katrin Åslund (L), ordförande Cecilia Brinck (M), 1:e vice ordförande Rana Nasrindotter (S).

Skrivelse 2000 -02-14 från Kommunal Stockholms län – Vallentuna. 3. Protokoll 1999-12-09 från samverkansgrupp inom tekniska kontoret.

Sidan är under konstruktion. Sollentunas kommunfullmäktige har 61 ledamöter och 34 ersättare som väljs genom allmänna val vart fjärde år. Av dessa mandat besitter Sverigedemokraterna 5 ordinarie- och 3 ersättarplatser. Här presenterar vi vårt arbete från Kommunfullmäktige och Nämnder samt länkar till protokoll på Sollentunas kommuns webbplats f.r.o.m. den

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

Eftersom Kommunfullmäktige protokoll 2019 28 december 2018. Lyssna. Kommunfullmäktige 2019-12-09 KALLELSE Kommunfullmäktige 2019-12-09.

Stockholm kommunfullmäktige protokoll

8 apr 2020 Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta Stockholms, Göteborgs, Malmö och Uppsala kommuner tagit fram ett gemensamt. Det är stockholmarna som är vår ägare! Familjebostäder ägs av Stockholms stad och styrelse och revisorer utses av Stockholms stads kommunfullmäktige. Detta  Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen.
Comhem cmore fotboll

PROTOKOLL Kommunfullmäktige 4 november 2002 1 (46) Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00- 22.10 Beslutande Jan Birgersson (m) (ordförande) Sten-Åke Adlivankin (m) Lars Rundgren (m) Ove Hanh (m) Leif Öhman (m) Agneta Heine-Ivgren (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Ray Idermark (m) 1. Protokoll 2000-01-25, § 1, från tekniska nämnden inkl tjänste-skrivelser mm.

Länkar finns på respektive nämnds eller bolagsstyrelses sida. Uppdaterad 2019-12-11. Kommunfullmäktige.
Hur många poäng per termin universitet

Stockholm kommunfullmäktige protokoll


Stockholmshem (Protokoll ej publicerat) 2021-04-20. Äldrenämnden (Protokoll ej publicerat) 2021-04-15. SGA Fastigheter (Protokoll ej publicerat) 2021-04-13. Kommunstyrelsens Pensionärsråd; 2021-03-31. S:t Erik Markutveckling; 2021-03-30. Micasa Fastigheter; 2021-03-25. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd; Miljö- och hälsoskyddsnämnden (Protokoll ej publicerat)

Lyssna. Kommunfullmäktige 2020-12-07 KALLELSE kommunfullmäktige 2020-12-07. Kommunfullmäktige 2020-11-16 1. Protokoll 2000-01-25, § 1, från tekniska nämnden inkl tjänste-skrivelser mm.


Addera procent excel

Från 1863 samlades protokoll, beslut och andra handlingar från stadsfullmäktige (SF) och kommunfullmäktige (KF) i en tryckt bokserie kallad Kommunfullmäktigetrycket. Serien Stockholms kommunfullmäktiges handlingar omfattar ca 1200 böcker. Över tid förekommer olika slags handlingar: Utlåtande är underlag till beslut i SF/KF.

Val till kommunfullmäktige i Stockholm Protokoll slutlig sammanräkning Stockholm. Personröster per Kommunfullmäktige Protokoll 2 (11) Sammanträdesdatum 2016-06-20 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 251 Dnr: KS-0005/2016 Sammanräkningsprotokoll från Länsstyrelsen i Stockholms län - ny ersättare efter Marcus Jonsson (KD) Efter sammanräkning efter Marcus Jonsson (KD) är Maritta Hellström (KD) ny Kommunfullmäktige protokoll 2020 04 februari 2020. Lyssna. Kommunfullmäktige 2020-12-07 KALLELSE kommunfullmäktige 2020-12-07. Kommunfullmäktige 2020-11-16 1. Protokoll 2000-01-25, § 1, från tekniska nämnden inkl tjänste-skrivelser mm. 2.