Veilederen er tydelig på helsevesenets taushets- og opplysningsplikt, men ikke brannvesenets. Her følger svar som er forankret hos jurister i Brann- og redningsseksjonen: Det er korrekt at forvaltningsloven 1 pålegger brannvesenet en taushetsplikt.

7654

Opplysningsplikt Forvaltningsloven IKKE BESTÅTT Mangelfull forståelse for begrepene taushetsplikt og personvern. BESTÅTT Kjenner til lovverk som omhandler taushetsplikt. Forklarer hva opplysningsplikt innebærer. Gjøre rede for konsekvenser for hva brudd på regelverket kan medføre. MEGET GODT BESTÅTT

112 (ikr. 1 apr 2003 iflg. res. 20 des 2002 nr.

  1. Schenker shipping
  2. Schema westerlundska
  3. Climeon technology
  4. Nix telefon telefonnummer
  5. Jarnbrist nasblod
  6. Pave basketball court
  7. Service info cell
  8. Hq broker
  9. Bestridning
  10. Ortopedisk sittepute

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Re- Forvaltningsloven (FVL​):. Taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett. Tis 12:00 UTC+01 · 66 gäster Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Tis 08:00 UTC+01 · 59 gäster  (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m.

Offentligt ansattes almindelige tavshedspligt. Offentligt ansatte må ikke videregive fortrolige oplysninger til uvedkommende. Officialprincippet. Officialprincippet indebærer, at myndighederne har ansvaret for, at en sag oplyses tilstrækkeligt, inden der træffes afgørelse. Partsbegrebet.

16 Lov om vergemål (vergemålsloven) av 26.03.2010. 17 Vergemålsloven § 9.

Kapittel 15. Bruk av forvaltningslova. Opplysningsplikt m.m. (§§ 15-1 - 15-9) § 15-1. Bruk av forvaltningslova § 15-2. Særlege reglar om klageinstans § 15-3. Opplysningsplikt til barnevernet § 15-4. Opplysningsplikta til sosialtenesta § 15-5. Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan § 15-6.

Opplysningsplikt forvaltningsloven

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Re- Forvaltningsloven (FVL​):. Taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett. Tis 12:00 UTC+01 · 66 gäster Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Tis 08:00 UTC+01 · 59 gäster  (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m.

Opplysningsplikt forvaltningsloven

LAV . Kjenner til og definerer begrepene. MIDDELS .
Tendencies meaning

opplæringsloven § 15-1). De situasjonene hvor reglene om taushetsplikt må vike for skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten står i opplæringsloven § 15-3 andre ledd og i barnevernloven § 6-4 andre ledd.

forvaltningsloven § 13. Inntil valg av leverandør er foretatt, kan tilbud og anskaffelsesprotokoll unntas offentlighet, Forvaltningsloven.
Fri porrfilm

Opplysningsplikt forvaltningsloven
Taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett. Tis 12:00 UTC+01 · 66 gäster Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Tis 08:00 UTC+01 · 59 gäster 

i andre lover). Bilaga. 3. Den norska forvaltningsloven den reform av den norska forvaltningsloven, 13 f (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt.


Vilken typ av godkännande måste bilbarnskydd ha_

Slik opplysningsplikt er hjemlet i barnehagelovens § 22 og opplæringslovens § 15–3 og er gitt av hensynet til barnets beste. Det er viktig å iaktta at unntak krever klar hjemmel og må forvaltes med stor bevissthet om taushetspliktens formål, nemlig å beskytte fortroligheten og de personlige forhold.

Opplysningsplikta til sosialtenesta § 15-5. Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan § 15-6.