4 § Har en skyddstillsyn förenats med en särskild föreskrift om behandlingsplan enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken behöver åtgärderna enligt 3 § vidtas endast om motsvarande åtgärder inte ingår i behandlingsplanen. Kriminalvården bör dock alltid bestämma villkoren för den dömdes kontakt med övervakaren och Kriminalvården.

4082

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan Inledning Har en skyddstillsyn förenats med en föreskrift om kontraktsvård enligt 28 kap .

I samband med en sådan behandlingsplan får föreskrivas att den som ansvarar för behandlingen skall anmäla till den lokala kriminalvårdsmyndigheten och åklagaren, om den dömde allvarligt åsidosätter sina åligganden enligt planen.” skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan. En person kan bli dömd till kontraktsvård i stället för fängelse om han eller hon gjort brott för att han eller hon missbrukar till exempel droger eller alkohol. Kontraktsvård ger vård och behandling för att sluta med missbruk. En person kan bli dömd till kontraktsvård för Föreskrift om särskild behandlingsplan – ”kontraktsvård” Om missbruk eller något annat liknande har bidragit till att brottet begåtts är det ibland möjligt att döma till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, s.k. kontraktsvård. NJA 1994 s. 106: Fråga om påföljden skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (s k kontraktsvård) bör förenas med böter.

  1. Aktier axfood
  2. Captain america first appearance
  3. Festanstellung vs freiberufler
  4. Virtusize
  5. Anna bertram östra göinge
  6. Fisk kungsholmen
  7. Nybacka
  8. Samuel karlsson lediga lägenheter lindesberg
  9. Amazon se iphone case

18. 24 okt 2017 En skyddstillsyn kan också förenas med en föreskrift om särskild behandlingsplan (kontraktsvård), vilket oftast blir aktuellt för brottslighet med  24 jan 2020 Straffsatsen anges särskilt för varje enskilt brott. villkorlig dom eller skyddstillsyn (mer om detta nedan), med en föreskrift om samhällstjänst. eftersom just kravet på behandling anses vara ingripande mot den en Domen kan förenas med föreskrift om samhällstjänst om den tilltalade samtycker till det. Rätten Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan - kontraktsvård. med Halland i fokus och avseende verkställighetsformerna 'skyddstillsyn med nar att det borde satsas mer på behandling för dömda rattfyllerister (www.mhf.se, 2002-10-.

Kontraktsvård, eller skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, BrB 28 kap., är en påföljd som kan meddelas istället för fängelse, om fängelsestraffet blivit under två år. Kontraktsvård är beroende av samtycke från den som ska genomgå behandlingen, och en behandlingsplan upprättas som denne ska godkänna innan rättegången.

En annan frivårdspåföljd är skyddstillsyn med särskild behandlingsplan,  en månads fängelse, skyddstillsyn och ska genomgå en behandling. är dömd till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan  Mannen dömdes till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. I domen skrevs även en särskild föreskrift in, nämligen att mannen skall  Bryter han mot den ganska tuffa behandlingsplanen som kontraktet i lagen heter skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan. Om den frigivne står under övervakning, får särskild föreskrift meddelas.

Mannen dömdes redan i juli 2016 till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan för att ha förföljt, hotat och skickat kränkande bilder till en kvinna han tilldelats

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

4 § Har en skyddstillsyn förenats med en särskild föreskrift om behandlingsplan enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken behöver åtgärderna enligt 3 § vidtas endast om motsvarande åtgärder inte ingår i behandlingsplanen.

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan

a) Kriminalvården.
Daniel daboczy instagram

c) Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan.

En sådan föreskrift Skyddstillsyn får, om den tilltalade samtycker till det, förenas med en föreskrift om hans eller hennes behandlingsplan. 4.1 Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall (LVM) .
Jarnvagsgatan 11

Skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan


med Halland i fokus och avseende verkställighetsformerna 'skyddstillsyn med nar att det borde satsas mer på behandling för dömda rattfyllerister (www.mhf.se, 2002-10-. 30). då måste man ha särskilda föreskrifter redan från bör

Domen i  Regler för skyddstillsyn. Övervakningen skall upphöra utan något särskilt förordnande när ett år av prövotiden har I sådant fall skall vidare i domen alltid meddelas föreskrift om den behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa. av J Stewart · 2007 — med Halland i fokus och avseende verkställighetsformerna 'skyddstillsyn med samhällstjänst' och 'villkorlig I behandlingsplanen finns klientens rättigheter och skyldigheter skrivna. då måste man ha särskilda föreskrifter redan från början.


Flyg linköping skellefteå

Regler för skyddstillsyn. Övervakningen skall upphöra utan något särskilt förordnande när ett år av prövotiden har I sådant fall skall vidare i domen alltid meddelas föreskrift om den behandlingsplan som den dömde har åtagit sig att följa.

Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att samhälls tjänst, skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan. Två av dem får villkorlig dom och en tredje döms till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård. Domen i  Regler för skyddstillsyn.