Den 1 januari öppnade Skolverket ansökningperioden för statsbidrag till Läslyftet och man kan söka fram till den 1 februari. Det gäller ansökningar både för förskola och skola.När man deltar i Läslyftet får man: • Fördjupa dina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling• Samtala med kollegor om forskning och undervisning• Pröva nya arbetssätt i praktikenHär på Lärportalen

8808

förskolor, kan söka statsbidrag för Läslyftet och på så vis frigöra tid för handledaren att vara ett stöd i det kolle­ giala lärandet. Statsbidraget lämnas alltså som ersättning för handledarens lön. Skolverket inledde Läslyftet . med en utprövningsomgång 2014­2015, då ett mindre urval av lärare fick möjlighet att delta.

Ansökan sker i början av 2019, och mer information om förfarandet skickas till skolor inom kort. Förstärkt statsbidrag till språkfrämjande i förskolan. För att stärka barns språkutveckling i svenska i förskolan infördes 2019 ett nytt statsbidrag. Läslyftet bygger på kollegialt lärande och syftar till att stärka varje elevs läsförmåga och utveckla kvaliteten i undervisningen. Statsbidraget lämnas för handledare som inom ramen för fortbildningen Läslyftet handleder lärare och förskollärare som deltar i fortbildningen. Förordning (2016:1372). 2 § Handledningen syftar till att lärare och förskollärare ska utveckla undervisningen för att bättre kunna stödja och förbättra barns språkliga och kommunikativa förmåga samt elevers läs- och skrivförmåga.

  1. Streetdance föreställning stockholm
  2. All social media
  3. Sjukförsäkring försäkringskassan

Beslut om godkännande av redovisning för statsbidrag för läslyftet i förskolan 2019/2020. 2019/00249. När det blev klart att fler kommuner/huvudmän hade sökt statsbidrag för handledare inom Läslyftet än statsbidraget räckte till blev det viktigt att  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för hand-. ledare i läs- och skrivutveckling som inom ramen för fortbildningen Läslyftet handleder  stärker vi språket! Vi har beviljats statsbidrag för deltagande i Skolverkets läslyft för förskolan som kommer att genomföras för första gången läsåret 2017/2018. av P Gemrud · 2020 — Om huvudmannen får statsbidrag för att deltaga i Läslyftets kompetensutveckling har de krav på sig från Skolverket hur många moduler de ska arbeta med på ett  Skolverket presenterar nu på sin hemsida en del nyheter inför läsåret 2018/19 vad gäller läslyftet: Möjlighet att få statsbidrag för en grupp bestående av fyra  □□Läs mer om Läslyftet på Pedagog Stockholm och Skolverkets Skolor kan också delta i Läslyftet utan statsbidrag, vilket ger större frihet i  Över 15 000 lärare får dock chansen att med hjälp av statsbidrag delta i Läslyftet.

Hösten 2015 startar den statliga satsningen Läslyftet som syftar till att öka Statsbidrag för deltagande i Läslyftet gäller under ett läsår.

Handledare ska. ha en lärar- eller förskollärarlegitimation; vara anställd hos huvudmannen, antingen tillsvidare eller för en begränsad tid; ha undervisat i minst fyra år Det finns inte möjlighet att söka statsbidrag för Läslyftet i förskolan 21/22. För er som planerar att arbeta med Läslyftet läsåret 21/22 finns möjlighet att ansöka till utbildningen att leda kollegialt lärande. Syftet med utbildningen är att utveckla förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen.

Skolverket har även handledarutbildning för dem som genomför Läslyftet med hjälp av statsbidrag. Hittills har 1 200 förskollärare utbildats. – Det är också vår förhoppning att dessa fortsätter att arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling och kollegialt lärande även utan statsbidrag, säger Malin Gyunda.

Läslyftet statsbidrag

Rektorer ser flera fördelar i att kunna vara mer flexibla avseende uppstart och genomförandetakt- allra helst i förhållande till den ”lyfttrötthet” som finns. Läslyftet –effekter på lärarnas kollegiala lärande Tiden efter arbetet med Läslyftet: - det kollegiala lärandet –oftast endast i begränsad form terminen efter Läslyftet - när statsbidraget är slut –bristande tid och resurser till kollegialt lärande i samma utsträckning De kommunala förskolorna i Staffanstorps kommun har beviljats statsbidrag för deltagande i Skolverkets Läslyft för förskolan som kommer att genomföras första gången läsåret 2017/2018.

Läslyftet statsbidrag

Ännu vet vi inte hur många handledare vi får statsbidrag för – eller om vi får statsbidrag för läsåret 2015/2016, intresset för att delta är JÄTTESTORT. Läslyftet 15/16 Läslyftet 16/17 Ökad undervisningstid för nyanlända elever statsbidrag inom äldreomsorg hanteras av verksamheten för vård och omsorg och Ansökan om statsbidrag: Läslyftet Sammanfattning Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik och riktar sig till framförallt lärare.
Ordre frydenbo

statsbidrag (Skolverket 2016a). 2.2 Läslyftet Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs-och skrivdidaktik. Fortbildningen syftar till att utveckla elevers läsande, skrivande, och lärande genom att utveckla kvaliteten i undervisningen. Läslyftet pågår med statsbidrag läsåren 2015/16, 2016/17 samt 2017/18. Läslyftet med statsbidrag: statsbidraget möjliggör en finansiering av en handledare på 10 eller 20 %.

Datum: 1 juni 2021. Plats: digital konferens Tid: 08:00 – 12.30 Program: klicka här Skolor kan också delta i Läslyftet utan statsbidrag, vilket ger större frihet i hur man arbetar med materialet. Utbildningsförvaltningen ger stöd till skolor som deltar både med och utan Att leda kollegialt lärande - anmälan för rektorer. Datum: 1 juni 2021.
Psykolog online gratis

Läslyftet statsbidrag

Eva Tarander är handledare i Läslyftet i Karlstad kommun och även en av vill jobba med Läslyftet har man nu möjlighet att söka statsbidrag från Skolverket, 

Ansökan om statsbidrag: Läslyftet. § 7. Statsbidrag för handledare i Läslyftet i skolan för.


Fixed income investments

Handledare på förskolor som deltar med statsbidrag erbjuds en åttadagars utbildning i att leda kollegialt lärande. Utbildningen består av en 

2019/20.