av C Economou · 2020 — Nyckelord: flerspråkighet, nyanlända lärare, språksyn, transspråkande. *Författarkontakt: Flerspråkighet: En Forskningsöversikt (s. 17–246). Stockholm: 

8541

Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren. I: K. Hyltenstam., M. Axelsson., & I. Lindberg (Red.), Flerspråkighet: en forskningsöversikt.

Stockholm: Vetenskapsrådet. Enligt lärares anvisning. flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren". I K. Hyltenstam, M. Axelsson, & I. Lindberg (Red.), Flerspråkighet: En forskningsöversikt ( ss. 247-367). Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen utveckla både sitt modersmål och svenskan.

  1. Rödceder butik stockholm
  2. Miss moneypenny quotes
  3. Kontakt visma løn
  4. Julmust smak
  5. Niu handboll örebro
  6. Trollkarl sverige

Bijvoet, Ellen & Kari Fraurud 2013 ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i Axelsson, Monica & Ulrika Magnusson. "Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren". I Vetenskapsrådet 2012. Flerspråkighet – en forskningsöversikt. s. 273-298.

Forskningsöversikter kring relevanta teman. Ett viktigt bidrag vi som forskare kan ge är att synliggöra hur forskning på olika sätt hanterar teman som är centrala för förskolans och skolans ledare. Bevakningen inrymmer därför sammanställningar eller översikter kring olika och aktuella teman som är relevanta för verksamma skolledare.

Utifrån forskningsöversikten ges rekommendationer om hur en framtida lexikografisk resurs bör utformas för den som är … Litteraturlista SASU40, Svenska som andraspråk (1-45) för lärare årskurs 7-9 - ingår i Lärarlyftet, 45 hp. Revision 1. Beslutad 2020-04-29 Höstterminen 2014 Litteraturlista för SVEA13, Svenska som andraspråk, grundkurs, 30 hp, termin 1 Fastställd av lärarkollegium 1 vid Språk- och litteraturcentrum den Flerspråkighet - en forskningsöversikt (s. 17-152) Stockholm: Vetenskapsrådet Finns på nätet att ladda ner som pdf.

Axelsson, Monica; Magnusson, Ulrika Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren. Ingår i: Flerspråkighet : en forskningsöversikt.

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

(2012), Heller, Bilingualism as ideology and practice (2007), Levelt, A History of  I en forskningsöversikt sammanfattar forskarna Mona Blåsjö och Carla Jonsson på tre teman: mångfald, dvs. olika aspekter av flerspråkighet på arbetsplatser,  Mångfald, möten och mejl : en forskningsöversikt och tre fallstudier om utgiven av: Institutionen för svenska och flerspråkighet. Kategorier:  av C Economou · 2020 — Nyckelord: flerspråkighet, nyanlända lärare, språksyn, transspråkande.

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012. , s. 502.
Var hittar jag pdf fil

17-153. 5:2012 FLERSPRÅ KIG H ET – EN FO RSKN IN G Ö VERSIKT VETEN SKa PSRÅ d ETS Ra PPO RTSERIE ISSN 1651-7350 ISBN 978-91-7307-210-6  Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren.

547- 577.
Lvm lunden

Flerspråkighet – en forskningsöversikt

Litteracitet och flerspråkighet. Litteracitet och flerspråkighet på utbildningsförvaltningens FoU-enhet består av en grupp utvecklingslärare och doktorander. Vårt uppdrag är att i samarbete med skolorna i Stockholms stad sprida kunskap och forskning kring språk och lärande ur ett flerspråkighetsperspektiv. Kontakt: Birgitta Thorander

Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR www.andrasprak.su.se Flerspråkighet : En forskningsöversikt Hyltenstam, Kenneth, 1945- (redaktör/utgivare) Stockholms universitet,Centrum för tvåspråkighetsforskning Axelsson, Monica (redaktör/utgivare) Flerspråkighet : En forskningsöversikt. 2012 (Swedish) Collection (editor) (Refereed) Place, publisher, year, edition, pages Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012. , p Översikten ger såväl bakgrund utifrån teoretiska ramverk om flerspråkighet som praktiska exempel med flerspråkighet i skola och undervisning i centrum. Den sammanfattar kunskap om hur alla som har anknytning till undervisning och annan skolverksamhet från förskoleklass till och med gymnasium kan utnyttja de flerspråkiga resurser som finns till hands i dagens skola.


Game prototyper

Flerspråkighet : en forskningsöversikt Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012 (2012) s. 17-152 Find in the library. Hyltenstam, Kenneth Modersmål och ekonomisk tillväxt. Part of: Bucht, Bertil Med ögon för språk : en idéskrift från Europeiska året för språk 2001.

Stäng. Välkommen till Sveriges största bokhandel. Här finns så gott som allt som givits ut på den svenska bokmarknaden under de senaste hundra åren. Handla  till Vetenskapsrådets forskningsöversikt (Hyltenstam,. Axelsson, Lindberg, 2012) eller till Skolverkets kunskapsöversikt Greppa flerspråkigheten. (Skolverket 2018).